Marjaana Mäkinen # 425

Seuraavat kuntavaalit järjestetään kesäkuussa 2021

Ennakkoäänestys 26.5.-8.6.2021

Vaalipäivä 13.6.2021

Pääteemani

Vihreä, vehreä, terve Turku

Puolustan lähiluontoa ja minulle siihen kuuluu niin luonnotilainen Uittamon Kastaripuisto kuin Kupittaan siirtolapuutarhan monimuotoisuus. Luonnossa liikkuminen vahvistaa immuniteettiä ja tekee monin tavoin hyvää terveydelle.

Avoimuutta päätöksentekoon ja kaupungin hankintoihin

Turussa on pitkät perinteet kabinettipolitiikasta ja hyvä veli -kerhoista, joista ei ulkopuolelle puhuta. Tästä on jäänteenä vielä se, ettei ostolaskutusta ole vaatimuksista huolimatta julkaistu. Turun päätöksenteko vaatii tuuletusta ja avoimuutta, että ummehtuneesta ilmapiiristä päästään lopullisesti. Päätösten on oltava pitkäjänteisesti kaikkien kaupunkilaisten parhaaksi, eikä oman edun tavoittelua varten.

Yksityisyyden suojaa kuntalaisille

Niin terveydenhuollossa kuin kaupungin muissakin toiminnoissa yksityisyyden suojaa ei nykyään huomioida riittävästi. Yksityisyyden suojaan vedottiin vain ostolaskutuksen julkistamisen esteenä, mikä kuulostaa epäilyttävältä kun asiasta ei yleisesti huolehdita. Tietoverkkoyhteiskunnassa on turvattava tiedon kulku ilman että yksityisyyden suoja on uhattuna.

Vaalikoneet

Tästä blogitekstistä löydät vaalikoneet, joihin olen vastannut. Minulle saa mielellään ehdottaa lisää vaalikoneita tai kysellä tarkemmin vastauksistani!

 

Turussa muuttuu moni asia, kun siirrytään kaupunginjohtajavetoisesta hallinnosta pormestarimalliin. Lisäksi koronainfektiotilanne ja sen aiheuttamat talousongelmat tulevat olemaan vielä pitkään haasteena, saatiin sote-uudistus vihdoin toteutettua tai ei. Ympäristöstä ja asukkaista on kuitenkin pidettävä entistä parempaa huolta. 

Meidän jokaisen terveys on riippuvainen elinympäristöstä, eikä ilmansaasteiden määrän vähentäminen ole jotain mitä pitäisi tehdä vain jossain toisella puolella maailmaa, vaan sitä on tehtävä myös Turussa. Lähiluonnosta on pidettävä huolta, eikä kaikkialle ole syytä rakentaa. Tiivistysrakentamista vanhoille asuinalueille pitää harkita tarkasti ja tiivistämisen on pysyttävä kohtuudessa. 

Turun päätöksentekoa on avattava julkisemmaksi. Lakeja on rikottu ja budjetit ylittyvät, mutta kukaan ei ole vastuussa, eikä oikein tiedetä miten niin taas tapahtui. Pitää tietää. Muuten tilanne ei koskaan korjaannu, vaikka parannuksia on moneen kertaan luvattu.

Kuntalaisten yksityisyyden suoja ei ole aina toivotulla tasolla ja siihen on saatava parannus. Henkilötietoja ei pidä joutua huutamaan hälinän yli kaikkien kuuluville, eikä henkilötietoja sisältäviä papereita saa jättää lojumaan. Kaikkien kaupungin työntekijöiden on ymmärrettävä vastuunsa asiassa.

Korjattavaa on Turussa paljon. Alle kokosin muutaman minulle tärkeän kohdan ehdokkaiden kesken yhdessä kokoamistamme Turun vihreistä vaaliteemoista edellä mainitsemieni lisäksi.

Turun vihreät vaaliteemat

Maailman paras ilmastokaupunki on vehreä ja elinvoimainen

Otetaan käyttöön päästöbudjetointi, jossa taloussuunnittelun tavoin seurataan ja vähennetään päästöjä.

Lisätään rakennusten energiatehokkuutta ja vähennetään rakentamisen päästöjä.

Minimoidaan ruokahävikki.

Säilytetään Kupittaan siirtolapuutarha nykyisessä käytössään.

Lisätään invapysäköintipaikkoja yksityisen valvonnan alueille.

Yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen koulutukseen

Varataan kouluihin pysyvästi psykologeja, kuraattoreita ja koulunkäynninohjaajia, jotta lasten ja nuorten avun tarpeisiin voidaan vastata jo varhaisessa vaiheessa.

Suunnataan lisätukea kouluihin niillä alueilla, joilla perheiden vähävaraisuus tai äidinkieli vaikuttaa koulunkäyntiin.

Parannetaan vapaan sivistystyön oppilaitosten mahdollisuuksia toimia sekä aikuisten täydennys- ja jatkokouluttajina että yhteistyöorganisaatioina lukio- ja ammattiopetuksen kanssa.

Torjumme köyhyyttä ja edistämme hyvinvointia

Turvataan ruoanjakelua harjoittavien yhteisöjen toiminta ja kehitetään niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Puretaan perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon jonot ja huolehditaan koronan aiheuttamasta hoitovelasta.

Yksinäisyyden torjunta koko elämänkaaren aikana asetetaan yhdeksi kaupungin keskeiseksi tavoitteeksi, jota toteutetaan yhdessä järjestöjen kanssa etenkin pandemian aikana.

Kestävää taloutta, avointa päätöksentekoa

Toteutetaan elvytystä, ei leikkauksia.

Ennaltaehkäisy on hyvää taloudenpitoa ja inhimillisesti järkevää. Siirretään painopistettä korjaavista palveluista kohti ongelmien ehkäisyä.

Päivitetään hankintastrategia ottamaan ekologinen, eettinen ja sosiaalinen kestävyys huomioon kaupungin julkisissa hankinnoissa.

Painotetaan hankintakriteereissä paikallisuutta ja päästöttömyyttä.

Mahdollistetaan pienten ja paikallisten toimijoiden osallistuminen kaupungin kilpailutuksiin riittävän pienillä osakokonaisuuksilla ja hankintajärjestelmää selkeyttämällä.

Määritellään sopimusten budjettikehys tarkkaan, jotta ei makseta turhasta.